🛴Springair הושק - הדגם החדש עם בולמי זעזועים

תעודת האחריות של SCOOT AIR

תקופת האחריות היא ל- 12 חודשים מיום תאריך התעודה ומוגבלת לרוכש הראשון בלבד.  אין אחריות או מכירה מתחת לגיל 18.

מימוש האחריות מותנה ברישום לאחריות באתר האינטרנט של SCOOT AIR  עד 7 ימים מיום הרכישה, בהצגת חשבונית הקניה המקורית, תעודת האחריות המקורית, ורק לאדם ששמו מופיע בתעודה בלבד.

האחריות כוללת:

האחריות על שלדה מערכת החשמל, הסוללה ומנוע תינתן ל-12 חודשים.

האחריות היא על נזק כתוצאה מייצור לקוי, ובתנאי שנעשה שימוש רגיל ומבוקר וכן תחזוקת הכלי נעשתה בהתאם להוראות השימוש.

SCOOT AIR מתחייבת לטפל בכל תקלה תוך 6 ימי עסקים, ומכוונת לסיום טיפול תוך 3 ימי עסקים מיום קבלת הסכמת הלקוח לביצוע התיקון/התחזוקה. בדיקת סוללה תארך בין 3-6 ימי עסקים. בזמן הבדיקה אין זכות לקבלת סוללה חליפית.

אם נמצא חלק פגום במשך תקופת האחריות והרוכש הודיע על כך באופן מידי, המוכר יתקן או יחליף את החלק על פי שיקול דעתו.

אחריות זו תפקע מיד אם נעשה תיקון או שינוי כלשהו בכלי שלא על ידי נציג מוסמך של המוכר. מוסכם ומודגש במפורש כי אחריות זו חלה אך ורק על פגמים בחומר הייצור או בהליך הייצור בלבד.

תנאים לאחריות:

מובאת בזאת לידיעת הקונה כי אין SCOOT AIR  אחראית לחבות כלשהי, קנס, או דו"ח תנועה העלולים לחול על בעל המכשיר, או הרוכב עליו, או המחזיק בו, וכי על בעל המוצר לדאוג לביטוח כלפי צד ג’ ו/או ביטוח אחר ו/או כל רישוי כפי שמתחייב מאופיו של המוצר. אין המוכר נושא באחריות כלשהי כלפי הרוכש בגין כל נזק אפשרי לרבות נזק גופני ונזק לרכוש.

האחריות מותנית בביצוע טיפולי החובה התקופתיים במרכז השרות של   SCOOT AIR בלבד, לא פחות מאחת ל-3 חודשים. כל טיפול, תחזוקה או תיקון במכשיר על ידי גורם שאינו מוסמך תבטל את האחריות. שינוע המכשיר ו/או החלף אל מרכז השרות וחזרה ממנו הוא באחריות ועל חשבון הרוכש בלבד.

יובהר כי במקרה של החלפת מכשיר או חלף בתוך תקופת האחריות,SCOOT AIR  לא תעניק ללקוח תקופת אחריות נוספת מעבר לתקופת האחריות המקורית.

מודגש כי אחריות SCOOT AIR  מוגבלת רק לעלות התיקון או החלפת המוצר ו/או החלף, ומשוחררת על ידי הרוכש מכל אחריות לכל הפסד כספי ו/או מניעת רווח ו/או כל נזק העלולים להיגרם לרוכש עקב פעולה לא תקינה של המוצר, או מכל סיבה אחרת.

SCOOT AIR רשאית לבטל אחריות בעקבות סירוב הלקוח לטפל במערכת שמשפיעה על בטיחות הרוכב והסביבה, ו/או במקרה של אלימות מצד הלקוח.

יש להשתמש במוצר בהתאם להוראות הפעלה: להרחיק את המטען מקרבת נוזלים ולשמרו במקום יבש בלבד, אין לכסות את המטען ולהצמידו לגופים אחרים בעת השימוש, יש לחבר את המטען לשקע בעל המתח הרשום עליו בלבד, יש לחבר את המטען לשקע ביתי ולא בחוץ, אין להפוך את החיבורים ואין לשנות את הכבלים של המטען, יש להשתמש אך ורק במטען המסופק ללקוח עם המוצר, במקרה של ריח יש לנתק את המטען באופן מידי מהחשמל ולפנות ליצרן.

האחריות לא כוללת:

מכשיר במצב תחזוקתי ירוד או מסוכן לרוכב ולא בוצעו טיפולי התחזוקה התקופתיים במועד, המכשיר או החלק/חלף/רכיב או הסוללה טופלו מחוץ ל SCOOT AIR , המכשיר חובר/נחשף לכל רכיב חיצוני ורכיב או חלף שאינו SCOOT AIR  מקורי כולל מטען שאינו מקורי.

נעשה במכשיר שימוש מסחרי לרבות השכרה, שליחויות ,גרירה, הובלת משא,  וכל שימוש ספורטיבי. כל נזק שנובע מעומס יתר כולל נזק לבקר, מנוע ושלדה בעקבות הרכבה של רוכב נוסף, חריגה מהמשקל המותר, אי הקפדה על לחץ אויר או דיסק עקום.

המכשיר או חלק ממנו, ניזוק כתוצאה מתאונה, נזקי מזג אויר, נזקי מים או קורוזיה.

אין לחבר למערכת החשמל המקורית שום מערכת נוספת שלא סופקה עם הכלי לרבות פנסים, אזעקות ומטענים לפלפון.

אין אחריות על נזק, אבדן או שבר למצערת, שקע הטעינה, כנפיים ומגיני בוץ, פנסים, מסך תצוגה וכפתורי הפעלה.

אין אחריות על רכיבים מתכלים לרבות מערכת הבלמים, צמיגים, פנימיות, כבלים, חיישנים, נתיכים, המנוע, גריפים, ידיות בלם, מעבירי הילוכים, רפידות הבלם, מדבקות נגד החלקה, מנגנון הקיפול חבק לא נסגר כראוי.

אין אחריות על עיקום או שבר של חלקי האלומיניום לרבות מזלג, מנגנון הקיפול, משטח הדריכה.

בכל מקרה, סכום האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו או בכלל, לא יעלה על עלות המוצר המקורי.

אחריות לסוללה:

חובה לבצע בדיקת תקינות לסוללה במרכז השירות של SCOOT AIR  בכל חשד לבעיה או סיכון, וכן, כל חצי שנה החל מתום תקופת האחריות של 12 החודש. אין לעשות שימוש בסוללה מעבר ל-34 חודשים מיום תחילת האחריות. אי הקפדה על זמן השימוש המקסימלי ועל בדיקת התקינות התקופתית, גם אחרי תקופת האחריות אסורה ומסוכנת ביותר ותפטור את SCOOT AIR  מכל אחריות.

האחריות על סוללה ניתנת לתקופה המצוינת בתעודת האחריות לפי קצב החלשות צפוי של 35% בשנה או ל 2500 ק"מ, המוקדם מבניהם. במקרה של חריגה משמעותית לאורך זמן מקצב זה,SCOOT AIR  תתקן או תחליף את רכיבי הסוללה, וזאת בתנאי שהשימוש בסוללה היה לפי כל תנאי האחריות ומבלי שהסוללה נחשפה לעומס יתר או לרכיב לא מקורי.

אין אחריות על נזק לסוללה שנגרם מקצר חיצוני כולל ממערכת הטעינה. אין אחריות על נזק קורוזיה או קצר כתוצאה ממגע עם מים ותנאי לחות.

אין אחריות על שבר למטען או נזק למטען בעקבות נפילה או חשיפה לתנודות זרם מרשת החשמל.  

מומלץ לחבר את המטען לרשת החשמל רק דרך מייצב זרם או "מגן ברקים". בהעדר מערכת כזו, מומלץ לנתק את המטען מהשקע בתום כל שימוש. המטען יכול להינזק בעקבות תנודות זרם ברשת החשמל.

מומלץ לטעון את הסוללה בסוף כל שימוש משמעותי, לא רצוי לרוקן סוללה עד תומה.

מומלץ להמתין 20 דקות מסוף שימוש בסוללה לתחילת טעינת הסוללה. במקרה של אי שימוש בסוללה- חייבים להקפיד לבצע טעינה/פריקה לפחות פעם בחודש.

גורמים להאצת החלשות הסוללה: תחזוקה לקויה של הקורקינט ובפרט לחץ אויר, מערכת הבלמים לא מכוונת, דיסק עקום, עומס יתר, כולל הרכבה של רוכב נוסף על הקורקינט.  האצה ראשונית באמצעות מצערת במקום בדחיפת רגל.  תנאי רטיבות או לחות כולל שהיה בקרבת הים לאורך זמן, תנאי חום גבוה כולל נעילת הסוללה/הקורקינט ברכב בתנאי חום.  אפסון הסוללה ללא טעינה/פריקה לתקופה העולה על 25 יום.

הנחיות לטעינה בטוחה לסוללה/מטען- זיהוי מוקדם של סיכונים, והטיפול הנכון בתקלות :

יש להניח את המטען/סוללה/קורקינט על משטח שאינו דליק ובמרחק בטוח מחומרים דליקים כגון מזרן, שטיח וילונות וכו…

יש לבצע את הטעינה במקום מאוורר כגון מרפסת, אסור לטעון בתוך דירת מגורים ללא השגחה.

סוללה ו/או מטען עם סימני קורוזיה, נזקי מים, שנחשפו לתנאי לחות נחשבים מסוכנים ופסולים לשימוש. אסור לחשוף סוללות לדרגת חום העולה על 45 מעלות , אסור להשאיר סוללה/קורקינט ברכב חונה בשמש.

שימוש במטען שאינו מקורי, או מטען פסול, או מטען ללא אישור מכון התקנים הישראלי עלול להסתיים בדליקה ואסון.

לגבי מטענים -במקרה של ריח מוזר, קולות מוזרים, קצר, הבהוב של נורת החיווי או במקרה חבלה או חשיפה לרטיבות- יש לנתק מיד את המטען משקע החשמל או לנתק את החשמל בארון החשמל. המטען אסור לשימוש, וחובה להגיע מיד למרכז השרות לצורך בדיקה ו/או החלפה של המטען.

לגבי סוללות -במקרה של ריח מוזר, קולות מוזרים, קצר, חבלה או חשיפה לרטיבות או הופעת עשן,- יש להפסיק מיד את תהליך הטעינה, יש להרחיק את הסוללה/קורקינט למקום פתוח מחוץ לבית, הסוללה אסורה לשימוש, וחובה להגיע מיד למרכז השרות לצורך החלפה של הסוללה.

כיבוי דליקה ממקור חשמלי / סוללה ייעשה רק באמצעות חנק הדליקה עם חול או עם מטף ייעודי ולעולם לא עם מים.

 שרות לקוחות:

לפני מסירת קורקינט לטיפול אנא הקפידו להוריד מהמכשיר ציוד נלווה (מנעולים, אבזור וכו'), וכן לבדוק שבעת הקבלה מצוין מספר כרטיס הלקוח.

1.העבודה תתבצע בהתאם למחירוןSCOOT AIR   כאשר המחירים כוללים את התקנת החלף.

2.תמחור רכיבי המערכת החשמלית הינו כנגד החלפים המשומשים לצורך החזרתם ליצרן.  לקוח שיבקש לקבל לידיו את החלף המשומש יחויב בתוספת של 20% לעלות התיקון.

3.הלקוח מסכים כי ממצאי בדיקה ראשונית אינם סופיים, וכי ייתכן  שישתנו לאחר ביצוע בדיקה נוספת במעבדת החברה. 

4.במידה שממצאי בדיקה ראשונית ישתנו ובהתאם גם סך עלות הטיפול/תיקון, אחד מצוות עובדי החברה יצור קשר עם הלקוח במס' הטל' שמסר לחברה, ויעדכנו באשר לממצאי הבדיקה הנוספת ו/או כל תיקון החורג מהצעת המחיר המקורית. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, 

עלות בדיקה לאבחון תקלת חשמל הינה 120 ש״ח ותתבצע תוך 3 ימי עסקים מהיום העוקב למועד המסירה.

5.על הלקוח לאסוף את הקורקינט תוך 2 ימי עסקים מיום קבלת הודעת SMS ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר בו עודכן הלקוח כי הקורקינט מוכן למסירה.

6. עבור אחסון הקורקינט במשרדי החברה הלקוח יישא בעלות של 25 ש״ח לכל יום אחסון החל מהיום עסקים הרביעי שלאחר מועד שליחת הודעת SMS כי הקורקינט מוכן למסירה, ולא יותר מסך של 250 ש״ח לחודש. ככל שהקורקינט לא נאסף על ידי הלקוח, אזי בתם 30 ימים יועבר הקורקינט למחסן שבכתובת שבתאי הוד השרון בעלות נוספת של 150 ש״ח, וסה"כ 400 ₪ לחודש, ללא כל זכות פיצוי ללקוח.

7.בחלוף 3 חודשים ממועד עדכון הלקוח כי הקורקינט מוכן, הקורקינט ייחשב כנטוש ללא כל זכות פיצוי ללקוח. 

8.הלקוח יישא בכל הוצאה הכרוכה בתיקון/טיפול הקורקינט לרבות הוצאות הובלה וזאת מבלי לגרוע מן האמור בס' 4 לעיל.

9.דרך יצירת הקשר לעדכון הלקוח כי הקורקינט מוכן למסירה הוא באמצעות שליחת SMS למס' הטלפון שנרשם בראש מסמך זה, ואם לא נכתב בראש המסמך אז באמצעות המס' המעודכן במערכות החברה. הודעת SMS שתשלח ללקוח על ידי החברה תחשב כנמסרת לתעודתה כעבור 72 שעות מיום שליחתה.

10.החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתקן ו/או לטפל בקורקינט ככל שהלקוח מסרב ו/או לא מיישם את המלצות צוות החברה כאשר החברה אבחנה כי מדובר בתקלה ו/או שימוש העלול לסכן את הלקוח או את הציבור. 

‏ 11. SCOOTAIR לא מתחייבת לחלף בצבע של החלף המקורי.

‏12.  SCOOTAIR שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתת שירות מכל סיבה שהיא כולל מכשיר שחורג מהתקן, מכשיר שלא נרכש אצלה, כלי שלא הובהרה בעלותו או חשוד כגנוב, כלי שבוטלה האחריות שלו, מכשיר עם חלפים לא מקוריים, כלי שנמצא ברשות אדם שגילו מתחת ל 18.

13.במקרה של תיקון ותוך כדי תקופת האחריות, הובלת המכשיר אל וממרכז השירות היא באחריות ועל חשבון הלקוח.

התחייבות הרוכש:

אני מתחייב להשתמש במכשיר בהתאם להוראות  SCOOT AIR  ובהתאם לחוק.

אני מתחייב לא להשתמש בסלולר או באוזניות תוך כדי רכיבה, ולא לנהוג תחת השפעת אלכוהול או חומרים אסורים.

אני מתחייב לא להרכיב רוכב נוסף או ילד.

ידוע לי שהשימוש במכשיר מחייב ציוד מיגון אישי לרבות קסדה ואפוד זוהר, מגיני ברכיים ומרפקים, כפפות רכיבה ומיגון לביש נוסף. וכן בדיקת תקינות בלמים, תאורה ורכיבי השלדה לפני כל רכיבה.

אני מתחייב לשפות את היצרן וכל מפיץ מטעמו בגין כל הוצאה, חבות, חיוב כספי או הפסד שיגרם להם בגין טענות, דרישות או תביעות שיוגשו נגדם על ידי צד שלישי בגין פגיעה או נזק שיגרמו לו עקב השימוש שלי במכשיר.

אני מתחייב לדווח באופן מידי למייל  sales@www.scootair.co.il על כל תאונה או נזק, כולל גניבה, על מנת שצוות השירות יוכל לעזור ולמזער נזקים אפשריים באופן מיטבי.

שם________________________

תאריך__________________                               

מס' שילדה_______________

חתימה_____________________

דילוג לתוכן