🛴Springair הושק - הדגם החדש עם בולמי זעזועים

מדריכים על קורקינט חשמלי

מדריך להחלפת פאנצ'ר

החלפת פנצ’ר ופנימית לקורקינט חשמלי סקוטאייר לגלגל בגודל 10 אינצ’

רכיבה נכונה על קורקינט חשמלי

מדריך רכיבה נכונה על קוריקנט חשמלי מתאים לכל סוגי הקורקינטים החשמליים

כל המידע המתפרסם בסרטון ובאתר לא יתפרש כהצעה למשתמש. כל הסתמכות של המשתמש על המידע והדעות המתפרסמות , תיעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר, החברה ו/או מי מטעמה לעניין זה.

דילוג לתוכן