מדריכים על קורקינט חשמלי

רכיבה נכונה על קורקינט חשמלי

מדריך רכיבה נכונה על קוריקנט חשמלי מתאים לכל סוגי הקורקינטים החשמליים.

תיקון פנצ’ר בעיניים קשורות. לקורקינט חשמלי סקוטאייר Scootair

החלפת פנצ’ר ופנימית לקורקינט חשמלי סקוטאייר לגלגל בגודל 10 אינצ’ אפשר לעשות בעיניים סגורות.

כל המידע המתפרסם בסרטון ובאתר לא יתפרש כהצעה למשתמש.
כל הסתמכות של המשתמש על המידע והדעות המתפרסמות , תיעשה על פי שיקול דעתו של המשתמש ועל אחריותו הבלעדית,
והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר, החברה ו/או מי מטעמה לעניין זה.