🛴Springair הושק - הדגם החדש עם בולמי זעזועים

Untitled design (2)
Untitled design (2)

היכן מותר לרכב על קורקינט חשמלי

חל איסור על רכיבה עם קורקינט חשמלי במדרכות המיועדות להולכי רגל. במידה וקיים שביל אופניים, על רוכב הקורקינט החשמלי להשתמש בו. במידה ולא קיים שביל אופניים יש לרכב על קורקינט חשמלי בצידו הימני של הכביש, תוך שמירה על רכיבה בהתאם לחוקי התנועה , לתמרורים ולרמזורים.
אסור לרכוב על קורקינט חשמלי בדרכים מהירות

שומרים על מרחק של מטר מרכב חונה ושמים לב לרכבים היוצאים מהחנייה ולנהג, או לנוסע שפותחים את הדלת. ניתן לעבור במעבר חצייה להולכי רגל, או להשתמש במדרכה בתנאי שהרוכב הולך לצד הקורקינט, ולא רוכב עליו. אסור לרכוב במעבר חצייה המיועד להולכי רגל.

שתף את הפוסט

דילוג לתוכן